Hämeenkyrö, Ikaalinen, Juupajoki, Kangasala, Lempäälä, Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Parkano, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Sastamala (Mouhijärvi ja Suodenniemi), Tampere, Vesilahti, Virrat, Ylöjärvi

Asiakaspalvelu (03) 240 5110, avoinna ma-pe 8.30-15.45

Lietteiden tyhjennys siirtyi Pirkanmaan Jätehuollon vastuulle

Kuntien yhteinen alueellinen jätehuoltojaosto on päättänyt siirtyä kunnan järjestämään lietteen kuljetukseen 1.1.2017 alkaen. Päätös koskee Pirkanmaan Jätehuollon omistajakuntia, pois lukien Nokia. Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan 2017 alusta Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Sako- ja umpikaivojen sekä pienpuhdistamojen lietteiden tyhjennykset tilataan 2017 alusta Pirkanmaan Jätehuollon asiakaspalvelusta.

Jätelain mukaan sako- ja umpikaivolietteet kuuluvat yhdyskuntajätteeseen ja siten kunnan vastuulle. Keskitetyllä keräyksellä varmistetaan lietteen asianmukainen jatkokäsittely sekä tasapuolinen palvelutarjonta ja hinnoittelu asukkaille.

Asianmukainen lietteiden tyhjentäminen on tärkeää myös ympäristön ja kiinteistön kannalta.
Lietteiden pääsy ympäristöön aiheuttaa lähivesistöjen rehevöitymistä, kaivojen vedenlaadun huononemista sekä mahdollisia terveysriskejä. Lisäksi säännöllinen tyhjennys varmistaa jätevesijärjestelmän toimivuuden ja pidentää sen käyttöikää, kertoo Pirkanmaan Jätehuollon tekninen päällikkö Timo Varsala.
Pirkanmaan Jätehuolto kilpailuttaa kuljetukset, organisoi lietetyhjennykset, huolehtii rekistereistä, asiakaspalvelusta ja laskutuksesta, kertoo Varsala.

Lietekuljetukset kilpailutettiin julkisen hankintamenettelyn mukaisesti viime keväänä. Kuljetukset jakautuivat Eerola-yhtiöt Oy:n, Lassila&Tikanoja Oyj:n,  Pirkanmaan Betonipumppaus Oy:n ja Pertti Musakka Ky:n kesken. Juupajoella Pirkanmaan Jätehuollon järjestämä lietekaivojen tyhjennys alkoi jo 2012 ja siellä urakoitsijana jatkaa Juha Soikka Tmi. Koska kevään hankinnasta on tehty valitus markkinaoikeuteen, lieteurakat käynnistyvät väliaikaisjärjestelyin, joka on voimassa markkinaoikeuden lopulliseen päätökseen asti. Väliaikainen urakointijärjestely mahdollistaa jätehuollon lakisääteisen tehtävän sekä asiakkaiden tyhjennystilausten hoidon.

Lietetyhjennysten jätemaksu koostuu kuljetus- ja käsittelymaksusta sekä mahdollisista lisätyömaksuista. Lietteen kuljetusmaksu on kaikissa kunnissa sama. Se on porrastettu neljään luokkaan kyytiin otettavan lietemäärän mukaan (80,44-138,92 euroa/nouto). Käsittelymaksu on kuntakohtainen ja perustuu kunkin kunnan jätevedenpuhdistamon vastaanottohintoihin (5,58-24,87 euroa/kuutio). Poikkeuksena ovat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n perustajakunnat Tampere, Kangasala, Orivesi, Lempäälä ja Pirkkala, joille myös lietteen käsittelymaksu on sama: 9,58 euroa/kuutio (umpikaivot) ja 11,28 euroa/kuutio (sakokaivot).

Hinnat löytyvät Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivuilta www.pjhoy.fi/hinnat

Kiinteistöt joita muutos koskee saavat aiheesta tiedotuskirjeen.

Lisätietoja:     
Pirkanmaan Jätehuolto Oy
www.pjhoy.fi/liete
tekninen päällikkö Timo Varsala, puh. 050 338 2463
logistiikkainsinööri Miia Siukola, puh. 040 142 6831
 

Jaa tämä sivu Facebookissa 

Twiittaa

Lähetä linkki

English